Podezření z výskytu bakterie Xylella fastidiosa v ČR se nepotvrdilo

Podezření z výskytu bakterie Xylella fastidiosa v ČR se nepotvrdilo

Ukončené podrobné testování prováděné také v zahraničí nepotvrdilo u žádného ze vzorků rostlin podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa. V tuto chvíli můžeme území ČR považovat za prosté výskytu této nebezpečné bakterie.

ÚKZÚZ v uplynulých měsících informoval o vážném podezření na výskyt  fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v České republice. Podezření vzniklo na základě šetření prodeje rostlin vítodu myrtolistého (Polygala myrtifolia) původem ze španělské okrasné školky. Z té pocházely rostliny, které byly jako napadené zachyceny mimo území ČR. Laboratorní testování vzorků odebraných v ČR následně ukázalo podezření na přítomnost bakterie celkem u dvou druhů rostlin. Podrobné testování, nyní ukončené v zahraničí, toto podezření u žádného ze vzorků nepotvrdilo. Můžeme proto konstatovat, že výskyt bakterie Xylella fastidiosa na území ČR potvrzen nebyl. V současnosti lze zahradnická centra Bauhaus a Hornbach považovat za prostá výskytu Xylella fastidiosa.

Riziko zavlečení této obávané bakterie na území ČR však v žádném případě nelze podceňovat. ÚKZÚZ proto připravil a realizuje akční plán ochrany proti zavlečení Xylella fastidiosa. Z preventivních důvodů jsou nadále prověřovány lokality, kde se nacházely nebo mohly nacházet hostitelské rostliny této bakterie dodané ze španělské školky. Rovněž průběžně provádíme rostlinolékařské kontroly nejvíce citlivých hostitelských rostlin bakterie, které pocházejí ze zemí s jejím výskytem a jsou dodávány na území ČR. Tyto kontroly se provádějí co nejdříve po dodání rostlin na území ČR s cílem minimalizovat tak riziko možného šíření bakterie Xylella fastidiosa z případně zamořených zdrojů.

Zároveň varujeme občany před nákupy zejména ovocných a okrasných rostlin z neprověřených zdrojů, a to zejména při pobytu ve třetích zemích (země mimo EU) nebo ve státech jižní Evropy s výskytem bakterie Xylella fastidiosa (Francie, Itálie, Španělsko).

Připomínáme, že dovoz rostlin ze třetích zemí je možný pouze na základě platného rostlinolékařského osvědčení, vydaného v příslušné třetí zemi.

Děkujeme veřejnosti i dotčeným obchodníkům a pěstitelům za dobrou součinnost a pochopení při souvisejícím rozsáhlém rostlinolékařském šetření.