Rostlinolékařské požadavky pro dovoz, vývoz, pěstování a obchod s rostlinami trvalých kultur

Rostlinolékařské požadavky pro dovoz, vývoz, pěstování a obchod s rostlinami trvalých kultur

Odborný seminář

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský připravuje odborný seminář „Rostlinolékařské požadavky pro dovoz, vývoz, pěstování a obchod s rostlinami trvalých kultur“, který je zaměřen na vysvětlení postupů dle nového nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.

 

Seminář je určen pro členy profesních svazů, kteří pěstují a uvádějí na trh rostliny trvalých kultur – ovocné, okrasné a lesní rostliny, chmel, révu vinnou.

 

Odborný seminář se bude konat vždy se stejným programem v termínech 27. května 2019 v Brně a 29. května v Praze. Bližší podrobnosti a program jsou uvedeny v přiložené pozvánce. V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti na emailovou adresu eventy@ukzuz.cz

a to nejpozději do 14. 5. 2019. Prosíme o uvedení Vašeho jména, názvu podniku a výběr místa.

 

Rád bych tímto Vás a Vaše členy pozval k účasti na semináři. Rovněž lze předem (nejlépe do 15. května 2019) poslat na adresu eventy@ukzuz.cz dotazy popř. okruhy odborných témat, na které je dle vašeho názoru potřebné se na semináři zaměřit.

Ke stažení

Pozvánka (pdf, 3 MB)