Nařízení ÚKZÚZ ohledně přípravku Score 250 EC

Nařízení ÚKZÚZ ohledně přípravku Score 250 EC

score

Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do jahodníku, maliníku a ostružiníku

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto povoluje podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 („dále jen „nařízení EP“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku SCORE 250 EC evid. č. 4014-7.

 

Informace v PDF ke stažení ZDE