Storm secure

Storm secure

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých  souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto  povoluje  podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1107/2009  („dále jen „nařízení ES“)  omezené a kontrolované použití přípravku Storm Secure

 

Více informací naleznete ZDE