Zmírnění škod způsobených suchem

Zmírnění škod způsobených suchem

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 2015.

Všem potencionálním žadatelům o dotace se doporučuje, aby se s uvedenými Zásadami důkladně seznámili, a s ohledem na plánované období podávání žádostí od 13. 6. 2016 do 28. 6. 2016 a již nyní začali shromažďovat potřebné doklady, kterými bude nutné prokázat výši škody na příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF)

Více informací naleznete ZDE

 

Na webových stránkách MZe a SZIF též žadatelé najdou modelové příklady výpočtu dotace, na kterém si mohou prakticky vyzkoušet stanovený postup prokazování škody a navazující výpočet požadavku na dotaci.

 

Více informací naleznete ZDE
Manuál pro žadatele o dotaci naleznete ZDE