Svaz školkařů na Jarní Floře Olomouc 21.4. – 24.4. 2022

Svaz školkařů na Jarní Floře Olomouc 21.4. – 24.4. 2022

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, členové svazu školkařů, svaz školkařů se zúčastnil Jarní Flory Olomouc, kterou navštívilo bezmála 50 tisíc návštěvníků. Velký zájem byl také o náš stánek, kde jsme se věnovali propagaci naší činnosti. Důraz byl kladem především na práci s laickou veřejností, která je naším zákazníkem a pro níž byla připravena řada ukázek.

V rámci expozice rostlin, do níž přispěla i řada z vás (Okrasná školka Záříčí s.r.o., Jan Holub, Tomáš Korner, Radek Horák, Adametz Daniel) za což bych jim rád poděkoval, jsme se snažili celé rodiny, děti, školáky, předškoláky, středoškoláky a jejich prarodiče skrze edukativní činnost, poznávačky, vědomostní a výtvarné soutěže seznámit s naší prací v říši rostlin. Dle věkových kategorií byla akcentována důležitost zeleně, rostlin, keřů, stromů a jejich celků na stabilitu životního prostředí, jak ve městech, tak i ve volné krajině a nebo v přechodech mezi nimi. Školkařství bylo prezentováno jako jako důležitý článek zlepšování a udržování zdravějšího a příjemnějšího životního prostředí. Důraz byl také kladen na vyzdvihnutí významu rostlin pro čištění, zachytávání, zpomalování a akumulaci vody v krajině, vliv na čistění vzduchu, vliv na teplotu, vlhkost a celkové mikroklima, vliv na teplotní, vodní a radiační bilanci, ochranu před prouděním větru, útočiště drobných a větších živočichů. Děti nám nakreslili více než 40 obrázků. Součástí také bylo poradenství při volbě vhodných rostlin, keřů a dřevin. Možná i někteří z vás díky propagaci na Jarní Floře Olomouc získali nové zákazníky?

Naše poděkování také patří Olomouckému kraji a Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu za finanční podporu.

S přáním a pozdravem pěkného dne Václav Hurt, tajemník Svazu školkařů ČR

Fotogalerie