48. ročník výstavy Země živitelka

48. ročník výstavy Země živitelka

Svaz školkařů se zúčastní 48. ročníku výstavy Země živitelka, bude zde propagovat české pěstitele okrasných, lesních i ovocných rostlin pro naši krajinu. „Pěstujeme zeleň pro naši krajinu. Zeleň je život“

https://www.zemezivitelka.cz/https://www.zemezivitelka.cz/


Tajemník Svazu školkařů ČR

Václav Hurt