Webové stránky a aktualizace adresáře

Webové stránky a aktualizace adresáře

Od března 2009 probíhá modernizace webových stránek svazu. Cílem je sjednocení grafiky webu s grafikou použitou u svazového stánku, který je používán při prezentaci Svazu školkařů na profesních výstavách jak u nás, tak v zahraničí. Současně jsou postupně rozšiřovány funkce webu v jednotlivých sekcích a jazykových mutacích. Během října byla provedena modernizace adresáře školek, který je nově uspořádán do rejstříku firem s možností jejich třidění a vyhledávání. Každá školka má následně svojí stránku, která odpovídá charakteristice firmy z tištěného adresáře z roku 2006. Kompletní převod dat (2006) a spuštění vyhledávání bude bylo dokončeno 9. listopadu 2009. Po spuštění upraveného adresáře bude následně pokračovat modernizace fotoencyklopedie, která bude umožňovat vyhledávání rostlin podle více vlastností a současně bude doplněna možnost vkládání textu – popisu rostlin a autorizace fotografií.

Do nového adresáře školek jsou převedeny podklady z roku 2006, současně s dosud dodanými aktualizacemi. Prosíme proto všechny členy svazu o kontrolu všech údajů a zaslání potřebných podkladů pro aktualizaci, popřípadě doplňte nové fotografie či grafické podklady loga atd. Firmy, které v tištěném adresáři z roku 2006 nejsou prosíme o vyplnění přiloženého formuláře, plus dodání obrazových a grafických příloh. Upozorňujeme, že do skupin sortimentu byla doplněna kategorie „ovocné dřeviny“. Podrobné informace najdete ZDE (soubor ke stažení) a formulář pro vyplnění ZDE (soubor ke stažení). Podklady a korektury zasílejte prosím přímo grafikovi – Ing. Iva Kostečková grafik@kaligra.cz.