Zelené info

Zelené info

Od září 2009 bylo obnoveno propojení stránek Svazu školkařů na databázi ceníků Zelené info. Současně byla v říjnu dokončena modernizace adresáře školek, jehož vstupní stránka je uspořádána jako rejstřík firem, kde každá firma může dát k dipozici soubor s nabídkou sortimentu (nejlépe soubor ve formátu xls ). Adresář je volně přístupný veřejnosti, proto v těchto nabídkách bude zveřejňován pouze nabízený sortiment bez velkoobchodních cen, zveřejnění maloobchodních cen v této příloze je možné a záleží na rozhodnutí jednotlivých členů. Vaše dodané ceníky s velkoobchodními cenami následně předáme ke zpracování a převedení do sjednocené databáze ceníků na Zelené info. Velkoobchodní ceny se v této databázi zobrazují pouze registrovaným firmám.

Zpracování ceníků a začlenění do této databáze je pro členy svazu zdarma a to dvakrát ročně – jaro a podzim. Čím více firem bude v této databázi zapojeno, tím hodnotnější a atraktivnější bude pro řadu realizačních a obchodních firem. Proto žádáme všechny členy svazu o pravidelné zasílání VO popřípadě MO ceníků pro další zpracování a to na adresu: dreviny@zahrady-rostliny.cz (Ing. Petr Franc).

Ceníky zasílejte nejlépe ve formátu xls., v základní struktuře sloupců: Latinský název, velikost, kontejner x bal, VO cena bez DPH, MO cena s DPH (pokud máte zájem o uvádění MO ceny) a počet kusů skladem. Položky bez uvedeného počtu jsou uvedeny s nulou a datábáze je automaticky skryje jako vyprodané, proto uvádějte alespoň orientační počet kusů skladem. Důležité je aby každý řádek byl v prvním sloupci definován latinským názvem. Soubory, kde je název uveden v prvním řádku a následuje několik řádků s ruznými velikostmi bez opakovéno latinského názvu jsou nevhodným zdrojem pro import dat do systému.