Zákonné povinnosti při nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Zákonné povinnosti při nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Zákonné povinnosti profesionálních uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin v České republice, jak v oblasti zemědělství, tak i v jiných odvětvích

Nakládání s přípravky na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“ nebo „POR“) je v České republice upraveno evropskými právními předpisy, zákonem o rostlinolékařské péči, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a dalšími souvisejícími právními předpisy, jejichž přehled je uveden na konci tohoto dokumentu v části „Přehled právních předpisů“.

 

postřik 3

 

V těchto právních předpisech jsou stanoveny požadavky, které se týkají zejména:

 1. skladování přípravků,
 2. v souladu se „zásadami správné praxe správného použití přípravků v ochraně rostlin“ a dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení a uvedených na označení (etiketě). Jde zejména o:
  a) používání povolených přípravků,
  b) dodržení rozsahu povolení přípravků (použití jen do povolené plodiny, kultury, proti škodlivému organismu, k účelu v souladu s rozhodnutím o povolení),
  c) nepřekročení maximální povolené dávky přípravků,
  d) dodržení podmínek stanovených k ochraně zdrojů pitné vody,
  e) dodržení podmínek stanovených k ochraně necílových organismů tj. včel, zvěře, vodních a další necílových organismů včetně rostlin,
  f) dodržení požadavků na ochranu zdraví lidí (osob provádějících aplikaci POR) včetně ostatních osob (zranitelných skupin obyvatel),
 3. integrované ochrany rostlin,
 4. vedení záznamů o použití přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin,
 5. funkční způsobilosti používaných zařízení pro aplikaci přípravků,
 6. zajištění nakládání s přípravky odborně způsobilými osobami.

 

Více informací naleznete ZDE