Zápis z jednání valné hromady 2016

Zápis z jednání valné hromady 2016