Zazelenala se již po páté

Zazelenala se již po páté

V polovině ledna se na brněnském výstavišti konala kontraktační výstava Zelená burza. Prakticky již můžeme říci, že se jedná o tradiční akci, protože v letošním roce úspěšně proběhl již pátý ročník. Akci pořádá Svaz školkařů ČR s cílem podpořit výpěstky českých okrasných školek. Dle organizátorů byla právě podpora domácí produkce okrasných dřevin hlavním důvodem k založení burzy.

Návštěvní měli jedinečnou možnost shlédnout na výstavní ploše 1800 m2 na 8 000 různých výpěstků pocházejících ze školek z celé České republiky. Vystavovalo zde 34 členský okrasných školek. A dalších sedm firem s doprovodným sortimentem.

Návštěvníci, kteří na akci zavítali, pocházejí především z řad prodejních zahradnictví, zahradnických center. Dále se jedná o firmy zabývající se realizacemi a údržbou zeleně a další maloobchodní prodejny a firmy. Celkem burzu navštívilo na 500 zákazníků, kteří si přijeli vybrat a nakoupit z široké nabídky dřevin.

Jasně a přehledně

etiketaPři vstupu na burzu získali návštěvníci po registraci souhrnný abecední ceník všech nabízených rostlin podle latinského názvosloví a také složku ceníků jednotlivých firem. Pomocí souhrnného ceníku si mohli udělat představu o celkovém sortimentu a porovnat velikosti a ceny nabízených rostlin. Výši minimální objednávky, množstevní slevy, termíny expedice, podmínky splatnosti faktur atd. si každý vystavovatel stanovil samostatně.

Pro větší přehlednost je navíc burza členěna abecedně podle názvů vystavujících firem a každá z nich vystavuje vybrané výpěstky opět v abecedním uspořádání podle latinských názvů rostlin. U prezentovaných rostlin nechybí latinský název a odrůda, uvedení velikosti rostliny, velikosti kontejneru, základní velkoodběratelská cena bez DPH a velkoodběratelská cena bez DPH včetně dopravních nákladů v rámci ČR.

Vybere si každý

Nabídka rostlin byla opravdu široká. Od mladých rostlin až po velké vzrostlé alejové nebo soliterní stromy. Návštěvníci mohli vybírat z listnatých, stálezelených i jehličnatých keřů a stromů. Dřeviny byly k dispozici v kontejneru nebo s balem. Mohli jsme vidět tvarované živé ploty, stejně tak jako tvarované vzrostlé stromy. Jistě zajímavým doplňkem byla nabídka ovocných stromů, drobného ovoce (v kontejnerech) i jahod. Na akci nechyběli ani popínavé nebo vřesovištní rostliny nebo také borůvky.

K dispozici byly běžné, méně běžné i zcela ojedinělé druhy, takže bylo opravdu z čeho vybírat. O úspěchu akce svědčí stálý počet návštěvníků, kteří navíc pocházejí nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa i Nizozemska. Navíc dobrá atmosféra celé akce byla umocněna chutným občerstvením, takže návštěvníkům, kteří si přijeli do Brna nakoupit rostliny pro letošní sezónu nechybělo opravdu nic.

 

Text Miroslav Šerák, foto autor a archiv SŠ