Zelená burza 2017

Zelená burza 2017

Kontraktační výstavu ZELENÁ BURZA pořádá Svaz školkařů ČR s cílem podpořit propagaci výpěstků z českých okrasných školek. V příštím roce se bude konat již její 6 ročník. Hlavním cílem je podpora domácí produkce okrasných dřevin, zvýšení prodejnosti českých výpěstků z českých školek a zvýšení povědomí o kvalitním českém školkařském materiálu. Na výstavě tak potkáte pouze 100% českých výpěstků.

Cílovou skupinou jsou majitelé prodejních zahradnictví, zahradnických center, realizátorských firem, správci veřejné zeleně, zaměstnanci odborů veřejné zeleně, případně jiné firmy zabývající se touto „zelenou“ činností. Výstavy se mohou se svými výpěstky zúčastnit pouze členové Svazu školkařů ČR, zatímco s doprovodným materiálem i firmy, které nejsou v naší členské základně.

Za účelem lepší identifikace a propagace českých výpěstků nechal Svaz školkařů vytvořit a zaregistrovat patentovou značku ČESKÁ ROSTLINA. Je volně přístupná všem členům Svazu školkařů ČR pro označení jejich vlastních výpěstků, či výpěstků přesazených a pěstovaných alespoň jednu sezónu v ČR.

V letošním  roce vystavuje 47 firem a  výstavní plocha ZELENÉ BURZY  zabírá skoro 1700 m2. Při vstupu na výstavu obdrží návštěvníci souhrnný abecední ceník všech nabízených rostlin seřazený podle latinského názvosloví. Díky této poměrně obsáhlé publikaci, si mohou udělat představu o celkovém sortimentu a porovnat velikosti a ceny nabízených rostlin. Obchodní podrobnosti, jako je výše minimální objednávky, množstevní slevy, termíny expedice, podmínky splatnosti faktur atd. si každý vystavovatel stanoví samostatně.

 

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na ZELENOU BURZU 2017. V případě předregistrace na www.zelena-burza.cz  obdržíte přednostně veškeré informace o vystavovaném materiálu a jako bonus malou pozornost od Svazu školkařů ČR.