SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

Blog

Příspěvek na pojištění od PGRLF

Příspěvek na pojištění od PGRLF

Podpora pojištění: pravidla programu platná pro rok 2016 Část B, Program: Podpora pojištění Účel podpory: Zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím …

Více

Horizon 250 EW

Horizon 250 EW

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako …

Více

Kompenzace sucha

Kompenzace sucha

Ministerstvo zemědělství pomůže zemědělcům postiženým loňským suchem. Na náhradu škody jim dá 600 milionů korun Kompenzace jsou určeny na plodiny, …

Více

Háďátko borovicové

Háďátko borovicové

V Evropské unii patří háďátko borovicové řadu let k nejsledovanějším regulovaným škodlivým organismům. Opatření proti jeho zavlékání a šíření, zakotvená ve fytosanitární …

Více

Atlas poškození dřevin

Atlas poškození dřevin

Fyzická dostupnost knižních atlasů je komplikovaná, v současných podmínkách environmentálních změn se navíc poměrně rychle objevují nové stresory a poškození vyvolaná jejich …

Více